Kõikidele toodetele kehtivad tehasepoolsed garantiid, mille pikkused sõltuvad materjalide omadustest ja kasutuskohtadest. Näiteks Alloci laminaatpõrandatele, mida kasutatakse eluruumides, kehtib lausa eluaegne garantii. Garantii pikkus näitab tootja kindlameelsust ja usku oma tootesse. 
Nõustame kliente sobivaima toote valikul, põrandakatte paigaldamisel ja hilisemal hooldamisel.